Hírek

Elkezdõdött a 2011/12-es tanév

Tanévnyitó ünnepélyünkön 24 elsõ osztályost köszöntöttünk:
Ábrahám Dominika Ágota
Barnucz Máté
Csontos Bence
Gável Bettina
Gergye Szabina
Gurdon Vivien
Hanák Fruzsina
Homoki Zalán Ákos
Jakab Vivien
Katalin Zsolt Benjamin
Kiss Kitti
Kiss Róbert
Kovács Marcell
Körmendy Balázs Dániel
Krisztin Bence
Lipót Leon
Meiszter Réka
Németh Zsófi
Papp Bálint Sándor
Radnai Melitta
Sebesi Vivien
Tamás Levente
Umana Brian Alexander
Varga Eszter

Szeptember 1-jén 11 tanulócsoportban 241 tanuló kezdte az új tanévet.
1.osztály 26 tanuló. Osztályfõnök: Nádainé Ivanics Andrea
2.a osztály 17 tanuló. Osztályfõnök: Formódiné Babics Éva
2.b osztály 16 tanuló. Osztályfõnök: Lelkesné Szücs Csilla
3.osztály 28 tanuló. Osztályfõnök: Batizné Cseh Mária
4.osztály 28 tanuló. Osztályfõnök: Babics Valéria
5.a osztály 19 tanuló. Osztályfõnök: Föcsök Attiláné
5.b osztály 21 tanuló. Osztályfõnök: Faragó Kálmánné
6.osztály 25 tanuló. Osztályfõnök: Meszlényi Gábor
7.osztály 24 tanuló. Osztályfõnök: Ruppert Erika
8.a osztály 19 tanuló. Osztályfõnök: Szabó Zsuzsanna
8.b osztály 18 tanuló. Osztályfõnök: Király Lászlóné
A nyár folyamán 4 tanuló távozott, 3 tanuló érkezett.

Szeptember 2-ától ebédet és napközit biztosítunk az azt igénylõknek.
1. osztály iskolaotthonos. Csoportvezetõ: Szili Károlyné
2.a osztály iskolaotthonos. Csoportvezetõ: Verhásné Hajmási Judit
2.b osztály iskolaotthonos. Csoportvezetõ: Strung-Szabó Zsuzsanna
3.osztály iskolaotthonos. Csoportvezetõ: Birtalan Erna
4.osztály iskolaotthonos. Csoportvezetõ: Lékáné Lehoczki Alice
Felsõ tagozat napközis csoport.

Az ebéd 230 forint, a háromszori étkezés 350 forint.
50%-osan veheti ezt igénybe:
- a 3 vagy több gyermeket nevelõ család
- a tartósan beteg, fogyatékos tanuló szülõje
Ingyenesen veheti igénybe:
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ 1-8.osztályos tanuló szülõje
A kedvezmények igénybevételéhez kérjük az érvényes hivatalos igazolásokat!
Kérjük a Kedves Szülõket, hogy gyermekük betegsége, hiányzása esetén az étkezés lemondásáról szíveskedjenek gondoskodni, jelezzék az iskola felé, hiszen csak így tudjuk a térítési díjat a hiányzó napokra levonni. Csak az 1 nappal elõbb, délig lemondott étkezés díját áll módunkban visszatéríteni.
A térítési díj befizetése a megszokott módon történik: a befizetés napját és összegét a tájékoztató füzetben közöljük.

Néhány tudnivaló az iskolába történõ bejutásról:
- Kérjük, hogy az elsõs udvarnál lévõ bejáratot csak elsõs tanulót kísérõk használják.
- A felsõbb évesek és az õket kísérõk a nagy udvaron keresztül közlekedjenek.
- Ügyintézés céljából, illetve elõzetes megbeszélés szerint a fõbejáraton juthatnak be a kaputelefont használva.
- Kérjük, tanulóinkat tanítási idõ alatt csak indokolt esetben és akkor is csak szünetekben keressék.
Távozás:
Tanulóink a tanév elején írásban megjelöltek szerint távoznak intézményünkbõl, az ettõl való eltérést is írásban kérjük jelezni.

A tanév folyamán is kérdõívekkel fordulunk a Szülõkhöz, átgondolt, határidõre visszaküldött válaszaikat elõre is köszönjük.

Szakköreinket szakaszosan indítjuk, az igényfelmérést, valamint a kerékpáros közlekedésre vonatkozó nyilatkozatot az elsõ napon hazavitték a tanulók.

Az elsõ osztályosok szüleinek már az elsõ tanítási napon szülõi értekezletet tartottak a tanító nénik, hogy útbaigazítást adjanak és megkönnyítsék számukra az iskolakezdést.

Szeptember 14-én összevont szülõi értekezletet tartottunk az 1-8. osztályos tanulók szüleinek, majd néhány osztályban a tanév eleji szülõi értekezlet is megtörtént.
Az összevont tájékoztatón iskolánk igazgatónõje a minden tanulót érintõ információkat, a tanév törvényi változásait ismertette a szülõkkel:
- felhívta a figyelmet az igazolatlan hiányzások következményeire, és kiemelte az osztályozó vizsgára bocsátás szigorítását
- valamint hangsúlyozta a család támogató erejének fontosságát.

Szintén szeptember folyamán indulnak az orvosi vizsgálatok, védõnõi szûrések, oltások. A fogorvosi szûrõvizsgálat októberben kezdõdik.

Köszönjük a Szülõknek, hogy fegyelmezett együttmûködésük eredményeként sikerült problémamentesen lebonyolítani a tankönyvosztást.

Az õszi papírgyûjtés idõpontja: szeptember 28-29. 15-18 óráig 20 Ft/kg


Az iskola tantestülete

2011. június

A tanév utolsó hónapja is bõvelkedett programokban, rendezvényekben és országos versenyekben:
Az országos ,,Csapvíz - mindig megengedheted magadnak!" címû rajzversenyen Pozsár Zsófia országos III. helyezett lett a felsõs kategóriában.
Felkészítõ tanár: Nagyné Tóth Gyöngyi

Május 18-án Diákolimpia megyei egyéni és váltóverseny zajlott Kaposváron, melyen iskolánk tanulói szép eredménnyel és az országos döntõbe jutással tértek haza:
- Derdák Szilveszter 1. hely 600 m futásban
- Derdák Szilveszter 3. hely távolugrásban
- Krisztin Balázs 2. hely magasugrásban
- Gergye Dániel 3. hely magasugrásban
- 4X100 váltó 1.hely: Derdák Szilveszter, Bévárdi Zsombor, Krisztin Balázs, Gergye Dániel.
Június 7-én Diákolimpia országos egyéni és váltóverseny zajlott Budapesten:
- Derdák Szilveszter országos 10. hely 600 m futásban
- Krisztin Balázs országos 9. hely magasugrásban
- 4X100 váltó országos 10. hely: Derdák Szilveszter, Bévárdi Zsombor, Krisztin Balázs, Gergye Dániel.
Felkészítõ tanár: Meszlényi Gábor

Pindur-Pandúr Országos közlekedési verseny Budapest 2011. május 27.
Az Országos Rendõrfõkapitányság Közlekedésrendészeti Fõosztályának szervezésében KRESZ-versenyen vettek részt iskolánk 1. osztályosai. Elkísérte õket Kiss Tamás rendõrzászlós is, aki sokat segített a gyerekek felkészítésében.
A Formódiné Babics Éva és Lelkesné Szücs Csilla által vezetett kis csapat hibátlanul teljesítette az elméleti részt, az ügyességi kerékpárversenyen is csak pár pontot vesztettek.
A több mint 100 csapat részvételével szervezett versenyrõl élményekkel teli, ajándékokkal gazdagon tértek haza a gyerekek.
A csapat tagjai: Borbély Dorka, Szabó Laura, Szili Dóra, Szili Nóra, Csillik Szilárd, Gyulai Benedek, Kiss Milán, Krisztin Botond.

Tóth Lajos Versmondó Emlékverseny került hagyományosan megrendezésre Balatonkilitin, iskolánkat 4 tanuló képviselte: Kajtár Benjámin 3. helyezett lett, részt vett még Dassen Sophia, Berta Lilla, Kiss Daniella.
Felkészitõ tanár: Ruppert Erika, Lékáné Lehoczki Alice

Térképismereti házi verseny eredménye 6-8.osztály:
I. Bogdán Róbert 6.o.
II. Pozsár Zsófia 8.o.
III. Kollár Gabriella 8.o.

Szépéneklõ verseny
Arany minõsítés: Látrányi Lilla, Milák Tünde, Kiss Daniella, Talabér Levente, Berta Lilla, Gõzse Luca, Szilágyi Zita
Ezüst minõsítés: Kersák Luca, Szili Nóra, Németh Lili, Bálint Levente, Horváth Nóra, Takács Boglárka, Bálint Eszter, Koskocsák Szilveszter
Bronz minõsítés: Hegyi Georgina, Molnár Jázmin, Szabadi Eszter, Simon Csenge, Milák Erika, Szántó Jennifer, Erdélyi Nikolett, Oláh Dávid, Oláh Zsolt

A ,,Polgárõrség munkája gyerekszemmel"címû pályázatra rajzokat készítettek tanulóink. Az eredmény a gyereknapon került kihirdetésre:
Alsó tagozatos korcsoport: Felsõ tagozatos korcsoport:
I. Gõzse Luca 4.b Pozsár Zsófia 8.o.
II. Hosszú Ivett Kamilla 4.b Szili Ádám 6.o.
III. Varga Zsolt 1.a Németh Viktória 6.o.
Különdíjas: Papp Flóra 7.b

Tanulmányi kirándulások
Az 1.a és 1.b osztály idén hajókiránduláson vett részt. Az 1.a osztályosok Balatonfüredre, az 1.b osztályosok Tihanyba hajóztak. A sok séta mellett nem maradt el a kisvonatozás és a fagyizás sem.
A 2. osztályosok május 27-én Somogy megye legkisebb falujába, Patcára látogattak el. A Katica tanyán egy percig sem lehetett unatkozni. A gyerekek kézmûves foglalkozásokon mutathatták meg ügyességüket, kreativitásukat. A Lovagvárban játszhattak csatajelenetet, és szemtanúi lehettek egy íjászbemutatónak is. Testközelbõl megismerkedhettek sokféle háziállattal, és birtokba vehettek néhány kiszolgált mezõgazdasági gépet. Aki bírta szusszal, játszhatott a Hancúr-pajtában, a Puhi Dühiben, és száguldozhatott a Gokart-pályán. Hazafelé jövet, akármilyen fáradtak voltunk, nem lehetett kihagyni a lellei Márton cukrászda finomságait.
A 3. osztály a Dég-Simontornya-Ozora útvonalat járta végig. Dégen a kastélyra, a gyönyörû parkra és Holland-házra csodálkoztunk rá. Simontornyán egy igazi várat ,,foglaltunk el", Ozorán pedig Pipó várát. A helyszínek nincsenek távol a mi lakóhelyünktõl, mégsem számítanak közismert kirándulóhelynek, ezért is örülünk, hogy ezt az útvonalat választottuk.
Tartalmas, szép napot töltöttünk együtt.
Május 26-án hajnali 5 órakor a 4.a és b osztály, meg a tanító nénik és néhány felnõtt kísérõ elindult Aggtelekre.
Indulás elõtt mindenki elbúcsúzott az anyukájától, apukájától, aztán felszálltunk a buszra és indultunk Aggtelekre. Az út hosszú és fárasztó volt, de útközben lehetett beszélgetni, kártyázni, újságokat nézegetni. Autópályán haladtunk, láttuk Budapest nevezetességeit, és késõbb meg is érkeztünk. Túra elõtt megpihentünk, ingyen prospektusokat kaptunk, és még volt zseblámpa is, mert nem minden rész volt kivilágítva a barlangban. Beléptünk és mindenki megcsodálta a barlang kinézetét. Kisebb-nagyobb cseppköveket láttunk, de állóvizek is voltak az ösvény mellett. Sáros, köves úton haladtunk, ezért sokan el is estek. Hidakat is megpillantottunk, amiken át is keltünk. A hangversenyteremben meghallgattunk három darabot, aztán mentünk tovább. Egy megálló volt a túrán körülbelül félúton a 7 km-es barlangrendszerben. Elérkeztünk az óriások termébe, ahol zenét hallgattunk fényjáték segítségével. Láttunk sárkányfejet is, meg a 19 m magas csillagvizsgálót is, amely több ezer év alatt képzõdött. Kiértünk a barlangból elég sárosan, késõbb ajándékboltban lehetett vásárolni. Utána lementünk a buszhoz, átvettük a tiszta ruhákat, majd indultunk Szögligetre a Szalamandra-házba. Mindenki elfoglalta a szállását, majd kimentünk játszani a várba. Késõbb esti túra volt a szádvári romhoz, ami 1,9 km-es szakasz, de én nem mentem el, hanem a szállás udvarán fociztam. Mikor mindenki összegyûlt, a batyus parti kezdõdött, amit saját ennivalóból ütöttünk össze. Pattogatott kukoricát, dobozos innivalót is lehetett kapni. A parti után fürdés, fogmosás, alvás következett. Én a 6-os szobában voltam. Lefürödtünk, pizsamába bújtunk és aludtunk.
Az ébresztõ 630 -kor volt. Összekészülõdtünk, reggeliztünk, majd indultunk Egerbe. Az út 2 órás volt, 105 km-t utaztunk. Megérkeztünk az egri várhoz. Körbenéztük a várat és volt egy kilátó is. A kazamatákba mentünk, ami a föld alatt található meg. Láttuk a Bornemisza Gergely által feltalált tüzes kereket és ágyút is, aminek a másolati hangját is meghallgathattuk. Aztán megtekintettük Gárdonyi Géza sírját, majd elmentünk ebédelni a Mekibe. Ebéd után maradék zsebpénzünket Eger várában költhettük el, végül indultunk Kékestetõre. A busz egyre nehezebben ment, mert felfelé nehezebben bírja. A hegyen fényképezkedtünk, körülnéztünk, és mentünk fel a kilátóba. 14 éven aluliak, vagyis mi a 3. szintig mehettek fel. A kilátás csodálatos volt. Jobbra a Bükk hegység tûnt fel, balra Eger látszódott. Elõttünk a recski várrom volt megtekinthetõ, és még Gyöngyöst is meg lehetett pillantani. Nagyon nagy légnyomás volt észlelhetõ a TV-toronyban. Szinte harapni lehetett a friss hegyi levegõt, majd lementünk és indultunk haza. Amikor hazaértünk mindenkit várt az anyukája, apukája, és meglepõdve látták a sáros ruhákat.
Szerintem nagyon jó volt ez a kirándulás. Nagyon jól éreztük magunkat. Sok élménnyel gazdagodtunk.
Koch Béla Benedek 4. a
Az 5. osztályosok a Galerius Fürdõben voltak a kirándulás napján. Gábor bácsi is fürdött velünk. A fürdés után a Két nyúl-ban voltunk pizzázni, majd csúszdáztunk volna a nagycsúszdán, de elromlott, ezért a medencéjében fürödtünk. Igazi élmény volt, jót fürödtünk, és finomat ettünk! Ez a kirándulás nagyon jó volt! Tarsoly Borbála, Németh Zsolt 5.o.
Egy szép napsütéses nyári délután mi hetedikesek busszal indultunk a Zamárdi Kalandparkba. Mivel korábban érkeztünk, célba vettük a Balatont. Mindenki megoldotta a fürdést: volt, aki fürdõruhában, volt, aki farmerban. A fürdõzésben úgy megéheztünk, hogy a kalandpark elsõ állomása a pizzéria volt. Miután végighallgattuk a park szabályait, eleredt az esõ! Izgalommal vártuk, hogy indulhassunk a kalandok felé,de ezt csak az esõ elmúltával tehettük meg. Végre elállt, és mindenki elõtt szabad lett a pálya! Kétféle csoport alakult ki: 1. akik minden erejüket és bátorságukat összeszedve legyûrték a szédülést, a félelmet és a gyengeséget. 2. akik nem akarták feladni,de éber õrzõink és védelmezõink (Zsuzsa néni,Márta néni) észlelve a veszélyt, látva a rosszullétet, letessékelték õket. Mindenki nagyon jól érezte magát és kellemesen elfáradt. Köszönjük ezt a szép délutánt osztályfõnökeinknek: Zsuzsa néninek és Márta néninek!
Orosz Tekla 7.a
A nyolcadikosok két napos kirándulásra mentek túrázni a Bakonyba. Elismerõ Oklevél Mindazoknak,
- akik eljöttek és végig csinálták,
- akiknek tetszett, és akiknek nem,
- akiknek az anyatermészet lyukat ütött a nadrágján,
- akik vetõdéssel fejezték ki hódolatukat, és az orrukkal teljes közelrõl szívták be az avar illatát,
- akik térdre esve, majd leborulva idõztek el egy kicsit, és csak azon méltatlankodtak, hogy piszkos lett a ruhájuk,
- akik, bár bokájuk megroggyant, husánggal kezükben nem adták föl,
- aki hátizsákját növényi hánccsal próbálta megjavítani (mint anno az õsember) nagy türelemmel, de hasztalan,
- aki tonhalkonzervet fogott ki a Cuha patak vizébõl, és annak tartalmát nagy élvezettel kanalazta ki a késével,
- akinek bár a lába nem bírta, de szájával három túrányi távolságot is végigbeszélt és méltatlankodott,
- akik fittyet hányva a komoly bírságra, védett harangvirággal lepték meg a névnapost,
- akik nagy élvezettel ugráltak kõrõl kõre, amelyrõl készült videó a kõszáli kecskék tananyaga lesz mostantól,
- akiknek a visszafelé úton még futni is volt erejük,
- azon fiúknak (mert többen is voltak!), akik kezüket nyújtva segítettek a lányoknak és az osztályfõnöküknek egy meredekebb szikláról lelibbenni,
- akik egész éjszaka fent voltak, és nem hagyták a többit sem aludni,
- aki karate rúgásokkal hasított tûzrevalót,
- aki szorgos kezével salátát varázsolt a vacsorához,
- aki megterített és elmosogatott,
- akik méltatlankodva bár, de tudomásul vették, hogy számkivetettként a másik épületben kell megszállniuk, de jutalmul nyerték az éjszaka nyugalmát,
- akik jól emlékeztek a visszafelé útra is,
- akik meteorit köveket keresgéltek, hogy jövõre, mint ûrvalutát bemutathassák a földönkívülieknek,
- akik a végén gáláns gesztussal még a Tési szélmalmokról is lemondtak,
- akik a buszon még álomba szenderedtek, és még akkor is köveken szökdécseltek,
- akik fotókat készítettek,
- akirõl eddig azt hittük, hogy csak a könyvek között érzi jól magát, de most kiderült, hogy a túrázásban is az elsõk között van,
- aki anya cipõjében akhilleuszi sérüléseket szerzett, de mégis jött rendületlenül,
- aki bár a tanulásban hátulról az elsõk között van, itt még a célon is túlment, mert élvezte,
- aki éjjel velem õrködött, hogy megakadályozzuk az elõre eltervezett éjszakai csapatmozgásokat,
- Sere Petinek, aki fáradhatatlanul, nagy élvezettel kalauzolt bennünket, és remélhetõleg néhányunkat megfertõzött a túrázás szeretetével,
- Végül, természetesen nagy köszönet és hála a Teremtõnek és az Õrangyalainknak, akik vigyáztak ránk, így nem kellett igénybe vennünk a mentõszolgálatok munkáját.
Bársony Ibolya osztályfõnök

Ami még a közelmúltban történt:
- A tavaszi papírgyûjtés eredménye: 2. o.: 2 098 kg, 3. o.:1 963 kg, 4.b:1 572 kg, 7.b: 810 kg,
8. o.: 790 kg, 6. o.: 776 kg, 4.a: 763 kg, 1.a: 666 kg, 1.b: 626 kg, 5.o.: 480 kg, 7.a:406 kg, ÁMK:117 kg, Alsós Munkaközösség: 108 kg, DÖK: 35 kg. Összesen: 11 210 kg.
- a Kabóca Bábszínház utolsó (3.) elõadását nézhették meg az alsósok
- megtörtént az Országos Kompetencia Értékelõ Vizsgálat a 4., 6., 8. évfolyamokon
- Papp Károly szervezésében a néptáncosok májusfát állítottak az iskola elé, majd a hónap legvégén kitáncoltuk táncházi muzsikára. Köszönjük Szigeti Angélának és Papp Károlynak, hogy megszervezték nekünk!
- Köszönjük a Szülõk Közössége Választmányának a gyereknapot: a finomságokat, versenyeket, szórakoztató programokat.
- a 6. osztályosok a La Mancha lovagja címû színházi elõadást tekintették meg Kaposváron a Csiky Gergely Színházban.
- Június 6-án rendhagyó módon az elsõ órában emlékeztek meg rólunk, pedagógusokról.
Az SZKV képviseletében Varga Katalin, Balatonszabadi Önkormányzata képviseletében pedig Tóthné Balogh Mária alpolgármester mondott ünnepi köszöntõt, valamint együtt ünnepelt velünk iskolánk minden diákja és nyugdíjas kollégáink. Köszönjük, hogy idén is gondoltak ránk, és köszönjük Molnár Árpád polgármester úr személyes jókívánságait.

Ami még a közeljövõben vár ránk:
- a 8. osztályosok bolondballagása
- munkaértekezlet, majd osztályozó értekezlet
- egészségnap
- sportnap
- iskolagyûlés
- a ballagók búcsúja a diákoktól és a tanároktól
- a 4. osztályosok búcsúja a tanító néniktõl
- év végi beszámolók, statisztikák elkészítése
- a bizonyítványok elkészítése
- BALLAGÁS június 18-án 9 órakor
- Tanév végi nevelõtestületi értekezlet
- TANÉVZÁRÓ ÜNNEPÉLY június 22-én 18 órakor
- Nyári napközis ügyelet június 27-tõl

Végül: VAKÁCIÓ!

Az iskola tantestülete

Interaktív táblák az iskolában

A Kincskeresõ ÁMK Általános Iskolája 2011. április 20-án 6 db interaktív táblát kapott, amelyet Balatonszabadi Önkormányzata pályázat útján nyert. Kicsik és nagyok boldogan fogadták az új és izgalmas taneszközöket. Azóta már 3 alkalommal a teljes nevelõtestület képzésen vett részt, hogy jól tudjuk használni az új táblákat. Projektzáró rendezvényünkön a gyermekek is bemutatták, hogy mi mindenre tudják már õk is hasznosítani. A következõ tanévtõl a mindennapokban gyakori szereplõi lesznek ezek a táblák az oktatási folyamatnak, de tudnunk kell, hogy ezek csak eszközök. Eszközök, amelyekkel izgalmasabbá, érdekesebbé válhat a tanulás, de nem pótolják a pedagógust és nem pótolják a gyerekek hagyományos tanulását. Fontos, hogy a pedagógus teljes személyiségét, felkészültségét, tudását, emberségét adja a folyamathoz és ugyanilyen fontos, hogy a gyerekek erõfeszítéseket tegyenek. Terveink szerint a következõ tanévben nyílt órákon az érdeklõdõ szülõknek is szeretnénk megmutatni használat közben ezeket a nagyszerû táblákat. Köszönjük minden közremûködõnek, hogy iskolánk korszerû oktatási eszközökkel gazdagodhatott.
A pályázat pontos leírása:
Balatonszabadi-Siójut Mikro-Térségi Oktatási-Közmûvelõdési Társulása nevében Balatonszabadi Község Önkormányzata mint gesztor
A Balatonszabadi-Siójut Mikro-Térségi Oktatási-Közmûvelõdési Társulása nevében Balatonszabadi Község Önkormányzata mint gesztor a TIOP-1.1.1-07/1-2008-1035 azonosítószámú és "Iskolai infrastruktúra fejlesztése a Balatonszabadi Általános Iskolában" címû projekttel
6. 629. 400 Ft vissza nem térítendõ támogatásban részesült.
A projekt összköltsége 6. 629. 400 Ft, melynek 100%-át az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésrõl szóló 2009. évi CXXX. törvény alapján a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet 14. jogcímcsoport Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program elõirányzatai finanszírozták. A projekt célja iskolai infrastruktúra fejlesztése a Balatonszabadi Általános Iskolában, melynek keretében beszerzésre került 4 db iskolai PC, 6 db tantermi csomag (interaktív tábla, notebook, projektor), 1 db alkalmazás szerver és 1 db szerver szoftver, valamint 1 db WIFI csomag.
Közremûködõ szervezet neve: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
A projektet a Körics Euroconsulting szakértõi menedzselik.

Kozmáné Kovásznai Mária
igazgató

2011. május

Zeneiskolai toborzó

2011. május 4-én 14-14,45-ig zeneiskolai toborzó lesz a Kincskeresõ ÁMK Általánis iskolában.

Minden érdeklõdõt várunk!

2011. április

"Zöld-üljünk"

2011.április 29-én délután Környezetvédelmi vetélkedõ lesz a Kincskeresõ ÁMK Általános Iskolájának tanulói számára. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Az Együtt Balatonszabadiért Egyesület alelnöke megkeresett, hogy érdekelné-e a gyermekeinket egy környezetvédelmi vetélkedõ. Azonnal igent mondtam, hiszen szeretnénk elnyerni az ÖKO-iskola címet, így ez a program beleillik az egész éves tevékenységi körünkbe. Szeptembertõl már szelektíven gyûjtjük a hulladékot az épületen belül is, évek óta az elsõk között vagyunk a siófoki Föld-napi vetélkedõn, részt veszünk különbözõ kampányokban, pályázatokon, emlékezetes ünnep minden évben a madarak és fák napja. Itt az idõ, hogy olyan, kimondottan a környezetvédelemmel foglalkozó programmal is gazdagítsuk gyermekeinket, amely elõsegíti a környezettudatos viselkedést. Fontos, hogy meglévõ erõforrásainkkal jó sáfárkodjunk, hiszen az elkövetkezendõ generációknak is szükségük lesz tiszta ivóvízre, jó levegõre, gazdag talajra. Egy iskola eszközei szerények, a családi példamutatást semmi nem pótolhatja. A ház, a család, a település, az itt élõ emberek adják az elsõdleges környezetet a gyermekek számára. Ezért olyan fontos, hogy egy civil egyesülettel közösen szervezhetünk egy élményekben gazdag és új ismeretszerzésre alkalmat adó programot gyermekeinknek.

A részletes program:
13 órától az iskola aulájában az alsós gyermekek rajzaiból kiállítás tekinthetõ meg, és a Greenpeace hazai és nemzetközi tevékenységérõl szóló elõadás, valamint innen indulnak a felsõs osztályokból szervezett csapatok a különbözõ állomásokra, ahol érdekes izgalmas feladatokat kell megoldaniuk. Állomások helyszínei: iskola elõtti rész, "TSZ", Makkos ABC, "Trianoni tér", Forrás Patika játszótér, Focipálya (ahol tûzoltó bemutató is lesz). Minden érdeklõdõt várunk az állomásokon szurkolni, illetve a kiállításra gyönyörködni a gyerekek rajzaiban. Kb. 16,30.kor eredményhirdetésre várunk mindenkit az iskola aulájában.

Kozmáné Kovásznai Mária
igazgató

Március - április hónapban számos helyi és megyei tanulmányi versenyen mérték össze tudásukat diákjaink. Sokan szép eredménnyel büszkélkedhetnek.
A Kincskeresõ-napok keretében idén is megszerveztük tanulmányi versenyeinket az alsó és a felsõ tagozaton egyaránt.

Alsó tagozatos eredmények:
Matematika verseny

1. osztály I. Csillik Szilárd, II. Saidi Szelim Bence, III. Krisztin Botond
2. osztály I. Bálint Levente Kristóf, II. Végh Margaréta Viktória, III. Réti Gábor
3. osztály I. Laczkó Levente, II. Tarsoly Péter, III. Bévárdi Viktória
4. osztály I. Varga Tamás, II. Szili András, III. Koch Benedek

Környezetismeret verseny

3. osztály I. Tarsoly Péter, II. Bálint Eszter, III. Gulyás Sára, Milák Erika
4. osztály I. Gõzse Luca, II. Simon Virág, Varga Tamás, III. Németh Zsombor

Versmondó verseny

1. osztály I. Varga Zsolt, II. Horváth Dávid, III. Csillik Szilárd
2. osztály I. Szili Patrik Olivér, II. Bati Eugénia, III. Takács Boglárka Réka
3. osztály I. Berta Lilla, II. Tarsoly Péter, III. Bévárdi Viktória
4. osztály I. Szili Sándor Olivér, II. Szili András, III. Németh Zsombor

A Kossuth Mûvelõdési Körben rendezett fordulón az osztályokban elõzetesen lebonyolított házi verseny legjobbjai vettek részt. Köszönjük a Kossuth Kör tagságának a vendéglátást, az emléklapokat, okleveleket és a helyezetteknek felajánlott értékes ajándékkönyveket.

Felsõ tagozatos eredmények:
Szépíró verseny
I. helyezettek: Györke Tímea 8.o., Takács Mercédesz 8.o., Bévárdi Zsombor 6.o., Bogdán Róbert 6.o.
Különdíjas: Varga Boglárka 5.o.Közönségdíjas (a zsûri és a diákok szavazatai alapján): Kiss Erika 8.o.

Versmondó verseny
5-6. osztály I. Kajtár Benjámin, II. Dassen Sophia, III. Tarsoly Borbála
7-8. osztály I. Szili Katalin, II. Orosz Tekla, III. Hegyi Ádám

Körzeti, megyei versenyek:
Bendegúz - nyelvÉSZ
Nemzetközi Anyanyelvi Tanulmányi Verseny iskolai fordulóján 45 fõ indult, ebbõl 19 tanuló továbbjutott a megyei fordulóra:
Borbély Dorka 1.a
Nagy Máté 1.a
Szili Nóra 1.a
Csillik Szilárd 1.b megyei 3. helyezés
Látrányi Lilla 1.b
Szabó Laura 1.b
Bálint Levente 2.o megyei 7. helyezés
Simon Csenge 2.o megyei 7. helyezés
Koch Benedek 4.a
Simon Virág 4.b
Bogdán Róbert 6.o
Dassen Sophia 6.o
Seéberger Attila 7.b
Szilágyi Zita 7.b megyei 3. helyezés
Kiss Erika 8.o
Kollár Gabriella 8.o megyei 6. helyezés
Pozsár Zsófia 8.o
Szili Katalin 8.o
Takács Mercédesz 8.o
A megyei fordulón Kaposváron az elsõ 8 helyezettet hirdették ki.
Felkészítõ tanár: Verhásné Hajmási Judit, Lelkesné Szücs Csilla, Batizné Cseh Mária, Föcsök Attiláné, Nádainé Ivanics Andrea, Ruppert Erika, Király Lászlóné
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny
megyei döntõjén Kollár Gabriella megyei 11. helyezés, Szilágyi Zita és Pozsár Zsófia megyei 13.helyezés
Felkészítõ tanár: Király Lászlóné
Alapmûveleti matematikaverseny megyei körzeti verseny
Bogdán Róbert 6.o. 1. helyezés
Szili Katalin 8.o. 5. helyezés
Pozsár Zsófia 8.o. 7. helyezés
Kollár Gabriella 8.o. 8. helyezés
Werner Máté 5.o., Horváth Géza 6.o., Cserven Réka 7.b, Krammer Barbara 7.b, Sári Ádám 7.b, Kiss Erika 8.o., Takács Mercédesz 8.o.
Felkészítõ tanár: Faragó Kálmánné, Szabó Zsuzsanna, Meszlényi Gábor
Medve vetélkedõ
Április 2-án szombaton Budapesten jártunk egy rendhagyó matekversenyen. Ez egy csapatverseny volt, 3 fõs csapatokkal vettünk részt: 7.osztály: Cserven Réka, Krammer Barbara, Szilágyi Zita, 8.osztály: Kiss Erika, Pozsár Zsófia, Szili Katalin. A verseny helyszíne a Gellért-hegyen, a Nagyréten volt. Úgy, mint egy akadályversenyen, állomások voltak, ahol matekfeladatokat kaptak a versenyzõk. Ha jól megoldották, tovább haladhattak, ha rosszul, kényszerpályán visszakerülhettek a verseny eredeti pályájára. A gyerekek felvették a medvés pólót, és nagy lelkesedéssel küzdöttek sokszor megfutva a kijelölt ösvényeket. Az idõ nagyon kedvezett, hisz gyönyörû tavaszi nap volt. Helyezést nem értek el, de nagyszerû élményekkel gazdagabban, okosabban, jó érzéssel jöttek haza.
Köszönjük Stechner Ferencnek, hogy honorárium nélkül vállalta a sofõrséget a falu kisbuszán.
Felkészítõ tanár: Faragó Kálmánné, Szabó Zsuzsanna
Nemzetközi Kenguru matematikaverseny
Bogdán Róbert megyei 14. helyezés
Szili Katalin megyei 13. helyezés
Dassen Sophia 6.o., Horváth Géza 6.o., Nagy Lucia 6.o., Gelencsér Bálint 8.o., Kiss Erika 8.o., Pozsár Zsófia 8.o., Takács Mercédesz 8.o.
Felkészítõ tanár: Faragó Kálmánné, Szabó Zsuzsanna
József Attila szavalóverseny
A költészet napján megrendezett megyei döntõn Balatonszárszón Dassen Sophia és Kajtár Benjámin képviselte iskolánkat. Sikeres szereplésükért emléklapot kaptak.
Felkészítõ tanár: Ruppert Erika
Föld napja vetélkedõ
A siófoki Krúdy Gyula Szakközépiskolában immár hagyományosan több csapattal, és immár hagyományosan szép eredményekkel tértek haza tanulóink: 10 csapatból az 1., 2., 3.,4., 6., 8. helyet a szabadi gyerekek szerezték meg.
I. Pozsár Zsófia, Bede Imre, Gelencsér Bálint
II. Krammer Barbara, Papp Flóra, Szilágyi Zita
III. Balassa Réka, Cserven Réka, Nagy Patrícia, Jakab Krisztián
IV. Kiss Jennifer, Szili Katalin, Takács Mercédesz
VI. Farkas Boglárka, Gencsi Rita, Orosz Tekla
VIII. Borbély Krisztián, Hegyi Ádám, Szabó Dávid
Felkészítõ tanár: Szabó Zsuzsanna

Sportversenyek:
Megyei mezei futóverseny
Derdák Szilveszter megyei 7. helyezés
Tarsoly Borbála megyei 13. helyezés
III. korcsoportos csapat: Bévárdi Zsombor, Derdák Szilveszter, Gergye Dániel, Kajtár Benjámin, Krisztin Balázs - megyei 5. helyezés

Diákolimpia Kosárlabda
Somogy megyei döntõjén a III. korcsoportos csapat megyei 2. helyezés: Kovács Roxána, Bogdány Fanni, Papp Flóra, Orosz Patrícia, Hörömpöli Klaudia, Nagy Eszter, Varga Boglárka, Farkas Boglárka, Horváth Fanni, Dassen Sophia, Balassa Réka, Tarsoly Borbála
Somogy megyei döntõjén a IV. korcsoportos csapat megyei 2. helyezés: Kiss Erika, Balassa Réka, Horváth Fanni, Bogdány Fanni, Orosz Tekla, Orosz Patrícia, Nagy Patrícia, Dassen Sophia, Krammer Bearbara, Kováxs Roxána, Hörömpöli Klaudia

Rajzpályázatok
A DRV Zrt. a Víz világnapjára rajzpályázatot hirdetett Siófok és környéke iskolái részére. Jelmondata: "Víz a városokért"
Iskolánkat 16 felsõs tanuló alkotása képviselte. A szakmai zsûri elbírálása alapján Pozsár Zsófia 8. osztályos tanuló II. helyezést ért el a felsõsök kategóriájában.
Felkészítõ tanár: Nagyné Tóth Gyöngyi

Gratulálunk minden résztvevõnek, helyezettnek, felkészítõ pedagógusnak és további szép sikereket kívánunk!

Más pályázatokra, valamint kiállításra is készítenek rajzokat tanulóink: a polgárõrség munkáját bemutató rajzokat a felsõsök készítik, a vízivás fontosságát hangsúlyozó felhívásra az alsósok rajzolnak, 2011: a lengyel-magyar összetartozás éve rajzpályázatra és a környezetvédelemrõl 1-4. évfolyamon készülnek rajzok.

Március 18-án a Barcson megrendezett X. Somogy Megyei Zongora Négykezes Találkozón Bogdán Róbert - Szilágyi Zita arany minõsítést ért el.
Felkészítõ tanár: Szilovics Ildikó

Március 30-án és 31-én ásványkiállítás és vásár zajlott az aulában immár hagyományosan érdekes elõadásokkal tarkítva a gyerekek nagy örömére.

Március 24-én és 25-én Megtörtént az elsõ osztályosok beíratása a következõ tanévre: 24 kisgyermeket írattak be szülei intézményünkbe. Ezt megelõzõen nyílt napot szerveztünk, ebben a tanévben is egy péntek délután. 20 leendõ elsõs kisgyerek jött el szüleivel, hogy iskolánkat megismerje. Egy kellemes délutánt töltöttek el nálunk. Az õket váró tanító nénik a napokban megkezdték a látogatást a nagycsoportban, hogy megismerjék leendõ elsõseiket.

Április 15-én Együd Árpád emlékére megrendezett XXVI. Jubileumi Somogy Megyei Gyermek és Ifjúsági Néptáncfesztiválon a Csutri-csapat EZÜST fokozatú, a Csöröge csoport ARANY fokozatú és a Csiperke csoport is ARANY fokozatú minõsítést kapott.
Csutri-csapat tagjai: Kersák Luca, Nagy Alexa, Horváth Barbara, Németh Nikolett, Látrányi Lilla, Varga Zsolt, Gyulai Benedek, Gyurica, Bence, Váti Dóra, Molnár Luca, Szabadi Eszter, Papp Hanna, Simon Csenge, Takács Boglárka, Pincz Flóra, Szántó Jennifer, Simon Virág, Kövecses Nóra
Csöröge csoport tagjai: Cserven Réka, Papp Flóra, Szilágyi Zita, Ster Enikõ, Nagy Lucia, Kók Rebeka, Papp Levente
Csiperke csoport tagja iskolánkból: Papp Levente.
Felkészítõ tanárok: Szigeti Angéla, Papp Károly

Április 16-án Balatonalmádiban a Balaton-parti Zeneiskolák XVIII. Kamarazenei Találkozóján a zsûri ARANY minõsítésben részesítette Bogdán Róbert és Szilágyi Zita négykezes zongorajátékát.

Májusban lesz a papírgyûjtés, a pontos idõpontról késõbb adunk tájékoztatást.

Tavaszi szünet: április 21-26.
Utolsó tanítási nap: április 20. szerda
A szünet utáni elsõ tanítási nap: április 27. szerda (páratlan hét)

Az iskola tantestülete

2011. máricus

Február 16-án idén is megszerveztük a Simonyi Zsigmond nyelvészrõl elnevezett helyesírási verseny iskolai fordulóját. A felsõ tagozatosoknak meghirdetett versenyen tollbamondásban és feladatsor megoldásában mérték össze anyanyelvi tudásukat a versenyzõk.
5.osztály 6.osztály 7.osztály 8.osztály
I. László Krisztián, Bogdán Róbert, Szilágyi Zita, Kollár Gabriella
II. Tarsoly Borbála, Dassen Sophia, Cserven Réka, Pozsár Zsófia
III. Werner Máté, Horváth Fanni, Krammer Barbara, Györke Tímea
A megyei fordulóra eredményei alapján 3 tanuló jutott tovább: Szilágyi Zita, Kollár Gabriella, Pozsár Zsófia.
A NyelvÉSZ Nemzetközi Anyanyelvi Tanulmányi Verseny iskolai fordulója is lezajlott az 1-8. évfolyamon. A feladatlapokat be kellett küldeni, kíváncsian várjuk, hogy ki jut tovább a megyei fordulóra.

A megyei Kazinczy szépkiejtési versenyen Horváth Fanni 6. osztályos tanuló 5. helyezést ért el.

A Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei fordulója Siófokon volt, iskolánkból a következõ tanulók vettek részt:
3. osztály: Milák Erika, Talabér Levente, Tarsoly Péter, Csapó Bence, Koskocsák Szilveszter, Borbély Szabolcs, Pincz Flóra
4.a osztály: Koch Benedek, Szili Sándor, Róka Dominik, Krammer Máté
4.b osztály: Varga Tamás, Szili András
5. osztály: Werner Máté, Bogdány Lajos, Tóth Roland
6.osztály: Bogdán Róbert, Horváth Géza, Dassen Sophia
7.a osztály: Farkas Boglárka
7.b osztály: Szilágyi Zita, Krammer Barbara, Seéberger Attila
8. osztály: Kiss Erika, Pozsár Zsófia, Szili Katalin, Takács Mercédesz
Kiemelkedõ eredményt ért el: Bogdán Róbert, Farkas Boglárka

Sportversenyek:
Házi magasugróverseny
5-6.osztály 5-6.osztály: 7-8.osztály:
Fiúk: Lányok: Fiúk:
I. Kajtár Benjámin Nagy Lucia, Tarsoly Borbála Sári Ádám
II. Horváth Géza Gomola Zsófia Novák Károly
III. Bévárdi Gábor Kanász Cintia Borbély Krisztián

Az iskola szöcskéje címet Sári Ádám nyerte el.

Gratulálunk minden résztvevõnek, helyezettnek és felkészítõ pedagógusnak!

Az elektromos eszközök egészségkárosító hatásáról szóló elõadáson vett részt az 5-8. osztály.

A következõ tanév tankönyvtámogatására vonatkozó igénybejelentés feldolgozása után február 28-ai határidõvel megtörtént a tankönyvrendelés.

Február a farsang idõszaka is. Február 25-én pénteken tartottuk a felsõ tagozatosok számára szervezett jelmezversenyt, illetve az ezt követõ diszkót. A jelmezversenyen a néhány egyéni felvonuló után az osztályközösségek mûsorai következtek. Idén is színvonalas produkciókat láthattunk, majd a diákokból és tanárokból álló zsûri a következõ eredményt hirdette ki:
Egyéni kategóriában elsõ helyen végeztek a Velencei karneválozóknak öltözött hetedikes lányok: Orosz Tekla, Farkas Boglárka, Nagy Patrícia, valamint a vízi koboldnak öltözött Király Márti néni.
Csoportos kategóriában különdíjas lett A jó Toldi Miklós instant változatát elõadó 6. osztály.
I. Vadnyugat 7.a, valamint Ludas Matyi 5.osztály
II. Elsõ nap az oskolában 7.b
III. Retro-disco 8. osztály
A jelmezverseny után sok-sok értékes tombolanyereményt sorsoltunk ki, majd 19 óráig a gyerekek által várva várt diszkó tartott. Immár harmadik alkalommal Bóza András ingyen szolgáltatta a talp alá valót. Ezúton is köszönjük Andrásnak a fergeteges hangulatot. Köszönjük az SZKV-nak a rendezvényhez nyújtott anyagi támogatást, a tõlük kapott 20.000 Ft-ot tombolanyereményekre, illetve a díjazáshoz szükséges tortára és csokira költöttük. Köszönjük szépen!

A ,,KINCSKERESÕ NAPOK" keretében meghirdettük tanulmányi versenyeinket, melyek március-április-május folyamán zajlanak. Márciusi versenyek:
Matematikaverseny 1-4.osztály
Környezetismeret 3-4.osztály
Versmondóverseny 1-4.osztály és 5-8.osztály
Szépíróverseny 5-8.osztály

Nemzeti ünnepünkre az iskolában is készülünk: a Kossuth Mûvelõdési Kör pályázatára rajzokat készítenek a gyerekek, a 7.osztályosok ünnepi mûsora után, ha az idõ engedi hagyományosan együtt megyünk le a Kossuth-szoborhoz, ahol 48-as dalcsokrot énekelünk, majd visszafelé a Kossuth Körben a kiállított rajzokat tekintjük meg.

Iskolánkban nyílt napot tartunk leendõ elsõseinknek és szüleiknek 2011. március 18-án (pénteken) 13,30 - 16 óráig. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Az elsõ osztályosok beíratása 2011. március 24-25-én, 8-16 óráig az iskolában, a földszinten az orvosi szobában lesz. (Megközelíthetõ a Vak B. utca felöli oldalbejáraton.)

Az iskola tantestülete

2011. február

Félévzárás után az iskolában

Január 14-én félévet zártunk, az ezt követõ héten pedig az értékelés következett. A naplók lezárása, félévi értesítõk, statisztikák, beszámolók elkészítése után január 21-én a tanulók hazavitték tájékoztató füzetüket, benne a félévi eredményüket. Az elsõ és második osztályosok szöveges értékelést kaptak, a felsõbb évesek érdemjegyet. Sokan szép eredménnyel zárták az elsõ félévet:
1.a osztály
Kiválóan teljesített: Bertalan Joel, Borbély Dorka, Hegyi Georgina, Nagy Alexa, Nagy Máté, Krisztin Botond, Szili Dóra, Szili Nóra, Varga Zsolt
1. b osztály
Kiválóan teljesített: Csillik Szilárd, Éberhardt Kristóf, Gyulai Benedek, Gyurica Bence, Horváth Barbara, Kiss Milán, Látrányi Lilla, Sörös Enikõ, Szabó Laura
2.osztály
Kiválóan teljesített: Bálint Levente Kristóf, Bati Eugénia, Boda Bálint, Kiss Gergely, Molnár Jázmin, Réti Gábor, Salamon Eszter, Simon Csenge Boróka, Szabadi Eszter Lilla, Szakálas Ádám, Szili Patrik Olivér, Takács Boglárka Réka, Végh Margaréta Viktória
3. osztály
Kitûnõ: Bálint Eszter, Berta Lilla, Bévárdi Viktória, Hermecz Dorina, Milák Erika, Tarsoly Péter
Jeles: Milák Tünde, Talabér Levente, Ürögi Elizabet
4.a osztály:
Kitûnõ: Koch Béla Benedek, Kudor Mátyás
4.b osztály:
Kitûnõ: Simon Virág, Szili András, Szili Anna, Varga Dominika Rebeka
5. osztály:
Kitûnõ:Werner Máté
Jeles: Tarsoly Borbála
6. osztály:
Kitûnõ: Bogdán Róbert
Jeles: Dassen Sophia Maria, Nagy Eszter, Nagy Lucia
7.a osztály:
Kitûnõ: Farkas Boglárka
7.b osztály:
Kitûnõ: Krammer Barbara, Szilágyi Zita
Jeles: Seéberger Attila
8. osztály:
Kitûnõ: Pozsár Zsófia, Szili Katalin
Jeles: Kollár Gabriella, Takács Mercédesz

Gratulálunk a szép eredményekhez!

Ugyanezen a napon tartottuk a félévzáró- értékelõ iskolagyûlést, melyen iskolánk minden tanulója és pedagógusa jelen volt.
Itt került sor az igazgatói dicséretek átadására is, azok a tanulók részesülnek benne, akiket intézményünk pedagógusai készítettek fel és értek el szép eredményt iskolánkon kívüli versenyeken és rendezvényeken a félév során:


1.b
Csillik Szilárd
- õszi sóstói mezei futóversenyen elért egyéni I. helyezésért
- õszi sóstói mezei futóversenyen elért csapat I. helyezésért
Kiss Milán Krisztián
- õszi sóstói mezei futóversenyen elért egyéni III. helyezésért
- õszi sóstói mezei futóversenyen elért csapat I. helyezésért

2.o.
Bálint Levente
- színvonalas mûvészeti tevékenységéért
Salamon Eszter
- õszi sóstói mezei futóversenyen elért egyéni III. helyezésért
Szakálas Ádám
- õszi sóstói mezei futóversenyen elért csapat I. helyezésért
Takács Boglárka
- színvonalas mûvészeti tevékenységéért

3.o.
Bálint Eszter
- színvonalas mûvészeti tevékenységéért
Berta Lilla
- színvonalas mûvészeti tevékenységéért
Bévárdi Viktória
- színvonalas mûvészeti tevékenységéért
Milák Erika
- színvonalas mûvészeti tevékenységéért
Milák Tünde
- színvonalas mûvészeti tevékenységéért
Salánki Nikolett
- színvonalas mûvészeti tevékenységéért

4.a
Katalin Margit
- színvonalas mûvészeti tevékenységéért
Németh Zsombor
- színvonalas mûvészeti tevékenységéért

4.b
Dassen Christian
- színvonalas mûvészeti tevékenységéért
Szili András
- színvonalas mûvészeti tevékenységéért
Varga Tamás
- színvonalas mûvészeti tevékenységéért

5.o
Hennel Henrik
- Diákolimpia teremlabdarúgás körzeti döntõ csapat I. helyezésért

6.o.
Dassen Sophia
- színvonalas mûvészeti tevékenységéért
- adventi mûsorokban nyújtott szerepléséért
Horváth Fanni
- színvonalas mûvészeti tevékenységéért
- adventi mûsorokban nyújtott szerepléséért
Derdák Szilveszter
- adventi mûsorokban nyújtott szerepléséért
- ügyességi és váltófutó csapatbajnokság Somogy megyei döntõjén magasugrásban elért csapat III. helyezésért
- õszi sóstói mezei futóversenyen elért egyéni II. helyezésért
- õszi sóstói mezei futóversenyen elért csapat II. helyezésért
- Diákolimpia teremlabdarúgás körzeti döntõ csapat I. helyezésért
Krisztin Balázs
- adventi mûsorokban nyújtott szerepléséért
- ügyességi és váltófutó csapatbajnokság Somogy megyei döntõjén magasugrásban elért csapat III. helyezésért
- õszi sóstói mezei futóversenyen elért csapat II. helyezésért
- Diákolimpia teremlabdarúgás körzeti döntõ csapat I. helyezésért
Bévárdi Zsombor
- adventi mûsorokban nyújtott szerepléséért
- ügyességi és váltófutó csapatbajnokság Somogy megyei döntõjén magasugrásban elért csapat III. helyezésért
- Diákolimpia teremlabdarúgás körzeti döntõ csapat I. helyezésért
Kajtár Benjámin
- õszi sóstói mezei futóversenyen elért csapat III. helyezésért
- Diákolimpia teremlabdarúgás körzeti döntõ csapat I. helyezésért
Gergye Dániel
- ügyességi és váltófutó csapatbajnokság Somogy megyei döntõjén magasugrásban elért csapat III. helyezésért
- Diákolimpia teremlabdarúgás körzeti döntõ csapat I. helyezésért
Bogdán Róbert
- adventi mûsorokban nyújtott szerepléséért
Gomola Zsófia
- adventi mûsorokban nyújtott szerepléséért
Horváth Géza
- adventi mûsorokban nyújtott szerepléséért
Horváth Kinga
- adventi mûsorokban nyújtott szerepléséért
Kók Rebeka
- adventi mûsorokban nyújtott szerepléséért
Nagy Eszter
- adventi mûsorokban nyújtott szerepléséért
Nagy Lucia
- adventi mûsorokban nyújtott szerepléséért
Szalai Csaba
- adventi mûsorokban nyújtott szerepléséért
Szentpéteri Viktória
- adventi mûsorokban nyújtott szerepléséért
Szili Ádám
- adventi mûsorokban nyújtott szerepléséért

7.a
Bévárdi Ákos
- Diákolimpia teremlabdarúgás körzeti döntõ csapat I. helyezésért
Farkas Boglárka
- Varga Tamás Országos Matematikaverseny megyei döntõjén elért 7. helyezésért

7.b
Balassa Réka
- színvonalas mûvészeti tevékenységéért
Forrás Eszter
- színvonalas mûvészeti tevékenységéért
Papp Flóra
- színvonalas mûvészeti tevékenységéért
Pápa Ilona
- színvonalas mûvészeti tevékenységéért

8.o.
Kollár Gabriella
- Varga Tamás Országos Matematikaverseny megyei döntõjén elért 11. helyezésért
Pozsár Zsófia
- a fonyódi német nyelvi vetélkedõn elért I. helyezésért
Lénárt József
- ügyességi és váltófutó csapatbajnokság Somogy megyei döntõjén magasugrásban elért csapat III. helyezésért

Sportversenyek eredményei:

III. korcsoportos kispályás iskolai focicsapatunk képviselte a siófoki körzetet a megyei versenyen, ahonnan a 3. helyezést hozták el. Iskolánk történetében ez a legsikeresebb eredménynek számít. A csapat tagjai: Hennel Henrik, Derdák Szilveszter, Kajtár Benjámin, Bévárdi Zsombor, Gergye Dániel, Krisztin Balázs, Bévárdi Ákos.

A Jégvirág Dél-Dunántúli Terematlétika tornán Balatonszemesen is nagyon sikeresen szerepeltek iskolánk kis és nagy sportolói, sok éremmel tértek haza.
Aranyérmesek: Derdák Szilveszter: 30 m futásban, 7 kör futásban
Tarsoly Borbála: 4 kör futásban
Turi Péter: medicinlabda hajításban
Ezüstérmesek: Szakálas Ádám: 4 kör futásban, 7 kör futásban
Krisztin Balázs: magasugrásban, helybõl távolugrásban
Lénárt József: medicinlabda lökésben
Bronzérmesek: Salamon Eszter: 4 kör futásban
Tarsoly Péter: 4 kör futásban
Talabér Levente: medicinlabda hajításban
Tarsoly Borbála: 7 kör futásban
Gergye Dániel: magasugrásban

Felkészítõ tanárok: Lelkesné Szücs Csilla, Meszlényi Gábor
Gratulálunk és további szép sikereket kívánunk!
A Magyar Kultúra Napjára emlékeztünk a Mûvelõdési Házzal közös szervezésben egy egész hetet felölelõ rendezvénysorozattal. Ennek elsõ mozzanata az ünnepélyes kiállítás megnyitó volt, melyen a 3.-8. évfolyamig részt vettek tanulóink. Hétközben osztályszintû megemlékezések zajlottak, január 21-én délelõtt rendhagyó irodalomórával, este pedig ünnepi mûsorral zárult a rendezvénysorozat.

Január 22-én szombaton tantestületi továbbképzés keretében az Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítást tekintettük meg Budapesten.
Január 27-én az SNI-s gyermekek fejlesztésével kapcsolatos továbbképzésen vett részt 2 pedagógus.

Január végén - február elején félévi tantestületi, majd félévi szülõi értekezleteket tartottunk.

A farsang jegyében alsó tagozatosainknak idén színházlátogatást szerveztünk. A székesfehérvári Vörösmarty Színházban a Pán Péter címû zenés táncjátékot tekintettük meg. Köszönjük az SZKV anyagi támogatását, amivel 50%-ban hozzájárult a buszköltséghez.

A Kabóca Bábszínház második elõadása is lezajlott, most egy Csipkerózsika feldolgozást láthattak a gyerekek itt az aulában.

A Mûvelõdési Ház Mackókiállítása idén iskolánk tetõterében került megrendezésre, helyben nézhették meg ezt is tanulóink.

Továbbtanulás elõtt álló nyolcadikosaink közül 9-en tettek központi írásbeli felvételi vizsgát. A továbbtanulási lapok kitöltése és elküldése már megtörtént, 12 középiskolába (pl. Magyar -angol Tannyelvû Gimnáziumba, gimnáziumokba, szakközép-és szakiskolákba) továbbítottuk õket.

Regionális matematika csapatverseny került megrendezésre Tabon, az idén is 8. és 9.osztályos csapatok versenyezhettek. Az induló 22 csapatból 10. helyen végzett a Kiss Erika, Kollár Gabriella, Szili Katalin csapat, õket csak 3 nyolcadikos csapat elõzte meg.
14. helyen végzett a Gelencsér Bálint, Pozsár Zsófia, Berta Márton csapat.
Felkészítõ Tanár: Faragó Kálmánné
Gratulálunk!

Február legnagyobb rendezvénye, a farsang elõtt állunk, melyrõl a következõ számban számolunk be.

Iskolánkban nyílt napot tartunk leendõ elsõseinknek és szüleiknek 2011. március 18-án (pénteken) 13 órától. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Az elsõ osztályosok beíratása 2011. március 24-25-én, 8-16 óráig az iskolában, a földszinten az orvosi szobában lesz. (Megközelíthetõ a Vak B. utca felöli oldalbejáraton.) Kérjük, hozzák magukkal az alábbiakat:
" a gyermek születési anyakönyvi kivonata
" a gyermek TAJ kártyája
" a gyermek lakcímkártyája
" a gyermek óvodai szakvéleménye
" Egyéb szakvélemény (amennyiben van)
" 550 Ft a diákigazolvány költségére
" a gyermekrõl 1 db jó minõségû igazolványkép (diákigazolványhoz)
" Amennyiben szeretnének gyermeküknek az iskola logójával ellátott nyakkendõt vásárolni, kb. 1000 Ft-ot szíveskedjenek magukkal hozni.

Az iskola tantestülete

Nevelés- oktatás és finanszírozás

Ma Magyarországon nagyon nehéz helyzetben vannak az oktatási intézmények (is). Egyrészt változik a központi szabályozás, mozdul a szigorítás felé, komoly minõségi követelményeket állít a pedagógusok elé, másrészt szûkös a forrás. Az óvodától az egyetemekig minden szintet elért a változások szele, koncepciókat olvashatunk a NEFMI honlapján, tájékozódhatunk konferenciákon, készülhetünk a bevezetendõ új NAT (Nemzeti Alaptanterv) feladataira. Ugyanakkor mindenki tudja, hogy kevés a finanszírozásra fordítható összeg, az idén is kevesebb pénzbõl kell gazdálkodni.
Balatonszabadiban is elindult a 2011-es költségvetési év, köszönet mindkét fenntartónknak, hogy lehetõvé teszik a Kincskeresõ ÁMK biztonságos mûködését. A tavalyi évhez képest több mint 11 millió Ft-tal csökkentett összegbõl nagyon takarékos gazdálkodással tudunk mûködni. Az ÁMK-ban a racionalizálási folyamatok részben már lezajlottak, részben pedig elindultak, ennek is köszönhetõ a több milliós megtakarítás. Úgy tûnik, hogy az oktatási intézmények és a közmûvelõdési intézmény összefogása meghozta a kívánt eredményt, az ÁMK létrehozása jó döntés volt.
Minden lehetõséget megragadunk a szûkös források kiegészítésére itt az ÁMK-ban is, és a fenntartó önkormányzatoknál is. Fenntartónknak köszönhetõen hamarosan korszerû technikai eszközök kerülnek az iskolába (interaktív táblák, számítógépek, oktatóprogramok, projektorok) a 100 %-os finanszírozású TIOP pályázat keretében, melyet még az elmúlt tanévben pályáztak meg. Ugyancsak fenntartónk pályázott a Mûvelõdési Ház felújítására is, melynek munkálatai már el is kezdõdtek. Szerencsére a civil egyesületek mûködésében nem lesz fennakadás, hiszen az iskolában és az óvodában mindenkinek tudtunk helyet biztosítani. Iskolánk már sokadszor nyert a sportot támogató Wesselényi pályázaton, az idén 160 ezer Ft-ot. Óvodánk ismét benyújtotta pályázatát a "Zöld Óvoda" címre, bízunk sikerükben.
S hogy mit éreznek mindebbõl a gyermekek és szüleik? Reméljük, hogy csak a jót. Reméljük, hogy nem jut el hozzájuk, hogy spórolnunk kell, eljut viszont a biztonságos, érdekes, izgalmas világ, amelyet az iskola és óvoda kínál.
A Kincskeresõ ÁMK-ban dolgozó valamennyi pedagógus, technikai dolgozó magas színvonalon, szívvel és hittel végzi a munkáját, kizárva a külvilág zajait, szeretetburkot vonva a gyerekek köré, hiszen végsõ soron értük van minden.


Kozmáné Kovásznai Mária
ÁMK igazgató

2010. december

Kedves Olvasó!

Közeleg az év egyik legszebb, legmeghittebb ünnepe a karácsony. Ünnep ez kicsiknek és nagyoknak, hívõknek és nem hívõknek, családban élõknek és magányosoknak egyaránt.
A Kincskeresõ ÁMK intézményeiben törekszünk arra, hogy ebben az idõszakban különösen elõtérbe helyezzük az érzelmi nevelést, amelyrõl pontosan tudjuk, hogy mennyire fontos a gyermekek fejlõdéséhez. Gyönyörû ünnep az iskolában a hétfõnkénti adventi gyertyagyújtás, ahol a szereplõk izgalma ugyanolyan megható, mint a dalok és versek, amelyeket elõadnak. És ugyanilyen kedves, amikor az apró óvodáskezek szépséges mikuláscsizmákat festenek, vagy az adventi naptárhoz rajzolnak házakat. Mûvelõdési Házunkban folyamatos a nyüzsgés, a készülõdés. Mikulás ünnepünk volt az apróknak, Idõsek Karácsonyára készülünk és végül az egész település gyönyörû karácsonyi ünnepe lesz 22-én.
Ezek a tevékenységek, s a hozzájuk kapcsolódó gyakorlások, amelyek nem közvetlenül a tananyaghoz kapcsolódnak, az együttmûködés szép formái, amely a pedagógiában rendkívül fontos. Errõl John Dewey a következõképpen vall 1938-ban: "Talán a legnagyobb pedagógiai téveszme az a vélemény, hogy az ember csak azt tanulja meg, amit megtanítanak neki. A mintegy mellékesen elsajátított, tartós attitûdök, kedvtelések és ellenszenvek gyakran sokkal fontosabbak, mint a nyelvtanórák, földrajzórák, vagy a megtanult történelmi tények. Mert alapvetõen ezek az attitûdök számítanak késõbb."
Ez a gondolat ma is él, ma úgy hívjuk, hogy érzelmi intelligencia. Minden kutatás azt bizonyítja, hogy az életben való beváláshoz nem elegendõ a megszerzett ismeret, sõt a legfontosabbak azok a készségek, amelyek az emberek együttmûködéséhez szükségesek. Azok, akik tudnak figyelni másokra, tudnak közösségben élni, dolgozni, alkalmazkodni, törekszenek a konfliktusok konstruktív megoldására, sikeresebbek, mint akik ezekkel a kompetenciákkal nem rendelkeznek. Ezeket a készségeket a gyermekek elsõsorban a családban tanulják meg, hiszen ez a szocializációs folyamat rögtön a születés után elkezdõdik. A gyermeknevelés nem könnyû feladat, a sok-sok öröm mellett idõnként nagyon nehéz. Nehéz a külvilág hatásaival, például a televízióval megküzdeni, és nehéz idõnként a gyermek akaratával szembeszállni.
Keresztury Dezsõ gondolataival kívánok a Kincskeresõ ÁMK valamennyi dolgozója, apróbb és nagyobb gyermeke nevében szépséges karácsonyi ünnepeket valamennyi olvasónak.
"Úgy gyönyörködj a fiatalokban, mint akik téged folytatnak majd.
De ne a magad vágyait, emlékeid álmodd újra bennük: ne kényeztesd, ne ünnepeld, ne, ne szidd, inkább szeresd, és érdemük szerint becsüld meg õket.
Légy okos ellenállás, jó gát, tiszta meder, hogy növekedjenek, mint súly alatt a pálma,
hogy önerejükkel törhessenek utat maguknak, s ne nyelje el õket a lápok iszapja, a sivataghomok."

Kozmáné Kovásznai Mária
igazgató

A Balatonszabadi Kincskeresõ Oktatási Alapítvány hírei
2010. évben is folytatta munkáját az alapítvány, közhasznú céljai elérése érdekében. Az idei évben is több bevételi forrásunk volt.
Gyermeknapra a DRV-tõl kaptunk pénzbeli támogatást. A MOL-tól adományt kaptunk. 2 db használt számítógépet bocsátottak rendelkezésünkre térítésmentesen. Önkormányzatunk mûködési támogatást nyújtott, NCA pályázat keretében nyertünk 180 ezer Forintot, melybõl multifunkcionális nyomtatót vásároltunk. Így már több modernebb számítástechnikai eszköz is rendelkezésünkre áll. Az iskola régi számítógépparkját még nem sikerült teljes egészében lecserélnünk, de a 2009-es NCA pályázatból 4 db új számítógépet, a 2009-es önkormányzati támogatásból 8 db használt számítógépet és 1 db nyomtatót tudtunk vásárolni, melyet a tanulók informatika órán és számítástechnika szakkörön is használnak.
A 2009. évben kapott szja 1%-os támogatás elszámolása is megtörtént. Nagyobbik részét fejlesztõ eszközök, játékok vásárlására fordítottuk, a néptáncosok és a sportolók versenyekre utazásának költségeit , tanulmányi versenyek nevezési díját fizettük ki.
Igen nagy segítség számunka a magánszemélyek által alapítványunk részére felajánlott személyi jövedelamadó 1 %-a. 2010-ben 326.702.- Ft-ot ajánlottak fel a magányszemélyek számunkra. Nagyon köszönjük ezt a felajánlást és 2011-ben is számítunk az Önök segítségére.
Tovább dolgozunk céljaink elérése érdekében, melyhez továbbra is nagy örömmel fogadjuk társaságok, valamint magánszemélyek pénzbeli és nem pénzbeli adományait.
Segítségüket idén is szeretnénk megköszönni hagyományos Karácsonyi Koncertünkkel, melyre nagy örömmel és lelkesedéssel készülnek zeneiskolásaink.
A koncert idõpontja: 2010. december 15. (szerda) 18 óra
Helyszín: Balatonszabadi ÁMK Kincskeresõ Általános Iskola
Szeretettel várunk mindenkit.
Köszönjük támogatóink segítségét!
MÁS!!!

Az iskola hírei közül kimaradt, légy szíves szúrd be ezt a mondatot a végére:
Elkészült a Kincskeresõ Általános Mûvelõdési Központ honlapja. A három intézménynek egy közös címe van: www.kincskeresoamk.hu Kérjük, keresse fel.

2010. november

A Kincskeresõ ÁMK Általános Iskolájának hírei

Az SZKV szervezésével megtörtént az õszi papírgyûjtés:
1.a osztály 1 200 kg
1.b osztály 590 kg
2. osztály 3 268 kg
3. osztály 2 230 kg
4.a osztály 2 097 kg
4.b osztály 1 715 kg
5. osztály 2 015 kg
6.osztály 1 241 kg
7.a osztály 589 kg
7.b osztály 1 272 kg
8. osztály 271 kg
Diákönkormányzat 134 kg
Alsós munkaközösség 336 kg
Összesen: 16 958 kg
A papírgyûjtésnél szorgos gyerekkezek hordták, pakolták a csomagokat, öröm volt látni, ahogy kitartóan dolgoztak.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálattal közös szervezésben ,,Százforintos gyûjtõakciót" indított a Nemzeti Erõforrás Minisztérium Oktatásért Felelõs Államtitkársága. Arra kértek minden magyar diákot, pedagógust, hogy fejenként legalább 100 Ft-tal járuljon hozzá a vörösiszap katasztrófa áldozataivá vált családok megsegítéséhez. Ehhez a felhíváshoz csatlakoztak a Balatonszabadi Kincskeresõ ÁMK intézményei. A pénzösszeg megszámlálásáról jegyzõkönyv és fénykép készült. A 9 db urnában összesen 30 520 Ft gyûlt össze, melyet az erre a célra megnyitott számlára fizettünk be. Hoffmann Rózsa levélben köszönte meg a gyûjtést és tájékoztatott bennünket, hogy az adventi idõszakban adják át az iskolák és óvodák által összegyûjtött több mint 68 millió Ft-ot. Nagy öröm, hogy mi is segíthettünk.

Hagyománynak számít iskolánkban, hogy minden tanév elején a negyedikesek mesét mondanak az elsõ osztályosoknak. Az idén egy kicsit kibõvítettük ezt a hagyományt, mert úgynevezett meseszolgálatot szerveztünk, ami meghívásra az osztályokba megy.
A többi osztály csak a mesecímek alapján választhatott, és csak ott derült ki, hogy melyik negyedikes mesél nekik. A két negyedik osztályból elmentek a két elsõ osztályba a felkészült mesemondók:

A meseszolgálat alakulása
Nagy készülõdés kezdõdött szeptemberben: a mesemondóra sokan tanultak mesét. Miután mindenkit meghallgattunk, Lívia néni és az osztály úgy döntött, hogy hatan megyünk mesélni.
Az õszi szünet után elérkezett a nagy nap, de Viki sajnos megbetegedett, így öten maradtunk, csupa fiú. Lementünk az 1.b-be. Sorban mindenki elmondta a meséjét: az elsõ Matyi volt a Hazudós mesével, utána én a Furulyás Palkóval, majd Ábel Mátyás király bolondja címû meséjével, negyediknek Csana következett Mátyás király és az öreg szántóvetõvel, végül Sanyi A banya címû mesével. Elsõ szereplésünk után hívtak még minket a zöld oviba, a Gomba és a Szívecske csoportba, és még hétfõn is megyünk át az oviba mesélni.
Németh Zsombor 4.a

A mesemondó
Nagy nap ez a mai. Mesét mondani megyünk az 1.b-be. Minden mesemondótársam nagyon lelkes volt. Lementünk a kicsikhez, és elkezdtük mondani. Matyi kezdte, Zsombi, én, Csana és végül Sanyi. Amikor mind elmondtuk, jutalomként csokit és tollat kaptunk. Nagyon jól éreztük magunkat.
Fehér Ábel 4.a

Mesemondók:
4.a: Fehér Ábel, Horváth Csanád, Kudor Mátyás, Németh Zsombor, Szili Sándor, Papp Viktória.
4.b: Kövecses Nóra, Szili András, Batiz Ádám, Szili Anna, Varga Dominika, Gõzse Luca, Kovács Petra, Simon Virág, Hosszú Kamilla.

Még októberben, 25-én töklámpásokat faragtak gyerekeink. Az elkészült mûvekbõl gyönyörû kiállítást tekinthettek meg az érdeklõdõk a Mûvelõdési Házban.

November 11-én 17 órakor 9 középiskola képviseltette magát a 7. és 8. osztályosoknak és szüleiknek szóló szülõi értekezletünkön. Reméljük ez is segít a középiskola kiválasztásában.

12-én felsõ tagozatos tanulóink és minden érdeklõdõ megnézhette a Thália Mûvészetbarát Egyesület mûsorát, a "Valahol Európában…" címû produkciót. Akik ott voltunk, jól éreztük magunkat.

2010. november 13-án került megrendezésre a Márton-napi jótékonysági bál az SZKV szervezésében. Idén a bál az iskola aulájában volt, intézményünk a helyszín felajánlásával járult hozzá a bál bevételéhez. Mi pedagógusok nagyon jól éreztük magunkat.

Az iskola tantestülete

2010 október

Az ÁMK-ban mindhárom intézményegységünkben kiegyensúlyozott munka folyik, a tanévet rendezett körülmények között kezdtük el. Kialakítottunk egy naprakész adatbázist, létrehoztuk az ÁMK titkárságot, ahová a szülõk, gyermekek és dolgozóink fordulhatnak ügyes-bajos dolgaikkal.
Minden rászoruló család gyermeke idõben megkapta az ingyen tankönyveket. Idén újdonság, hogy minden alsós gyermekünk naponta ingyenesen kap egy almát. Az iskolatej program is fut tovább ebben az évben is.
Tanévnyitónkon 2 elsõ osztályban köszöntöttük új kis tanítványainkat. Ebben a tanévben az elsõ két hétben az óvó nénik naponta látogatták a kicsiket, így is könnyítve az átmenet nehézségeit. Mára már bõven beilleszkedtek az iskolai életbe, köszönve ezt a tanító néniknek, akik játékosan vezetik õket a tudományok világa felé.
Több helyi fórumon is elhangzott már, de jó, ha tudjuk, hogy ez a tanév néhány törvényi változással kezdõdött. A törvényalkotók az igazolatlan iskolai hiányzások visszaszorítására törekednek, amikor 10 óra igazolatlan hiányzás esetén már a jegyzõ felszólítja a családot az iskolába járás fontosságára. Amennyiben az igazolatlan hiányzások száma eléri az 50-et az iskoláztatási támogatás kifizetésének felfüggesztése következik. Ez akár néhány napi hiányzással elérhetõ, ezért fontos, hogy ügyeljünk gyermekeink iskolába járására. Újabb törvényi változás eredményeként iskolánkban az idei tanévben már osztályozzuk a másodikosokat év végén, és a pedagógus feladata és felelõssége évfolyamismétlésre küldeni az alsós kisdiákot. A felsõben ez változatlan, az elmúlt évek szerinti.
Ebben a tanévben tartottunk összevont szülõi értekezletet, amelyet évente egyszer tartunk a jövõben is. A többi szülõi értekezlet a szokásos módon lesz.
Gyermekeink elfoglaltságai az elõzõ évek szerint alakul, sok délutáni szabadidõs program közül választhatnak. Mûvészetoktatásunk, legnagyobb örömünkre, felfejlõdõben van, egyre több gyermek jelentkezik a néptánc csoportba, illetve hangszeres zenére.
Pályáztunk az Útravaló programban 2 hetedikes diákunk középiskolai tanulmányainak elõsegítésére, valamint a Wesselényi pályázaton a sport támogatására. Sportolóink máris szép eredményeket értek el az elmúlt heti atlétika versenyen, köszönet érte a felkészítõ nevelõknek.
A Kincskeresõ ÁMK Petõfi Sándor Mûvelõdési Házzal való összevonás eredményeként ünnepeink "párhuzamosságait" igyekszünk újragondolni és változtatni, ha szükségesnek tartjuk. Így került sor az október 6-i ünnepségekre, délelõtt 9-kor alsósaink nézhettek meg egy számukra érthetõ 30 perces mûsort, 10 órától a felsõsök ünnepeltek, majd koszorúztak a Batthyány-szobornál. Este az egész település ünnepelhetett a Thália Mûvészetbarát Egyesület, valamint a Népdalkör mûsorával, ahol gyermekeink egy része is szerepelt. Köszönet érte a közremûködõ gyerekeknek és felkészítõ tanáraiknak, illetve a Mûvelõdési Ház vezetõjének, valamint a civil szervezeteknek. Ugyanígy tervezzük az október 23-i ünnepet is.
Készül a honlapunk is, ahol reményeink szerint sok-sok információt találhatnak az érdeklõdõk mindhárom intézményrõl.
Távolabbi terveink között szerepel az öko iskolává válás, ezért idén elkezdtük a szelektív hulladékgyûjtést az épületen belül, valamint folytatódik a szárazelemek elkülönült gyûjtése is. Hagyományosan a szülõk szervezésében idén is volt papírgyûjtés az óvodában és az iskolában is. Köszönet érte a szervezõknek.
Megmozdult az intézmény a "Vörösiszap" katasztrófa áldozataiért, és a térség megsegítéséért. Az oktatási államtitkár asszony felhívására mi is elkezdtük a 100 Ft-os gyûjtõakciót. Gyermekeink maguk gyûjtik a kihelyezett gyûjtõkbe a pénzt, amelyet október 27-én fogunk továbbítani a megadott számlaszámra. Természetesen önkéntes a gyûjtés.

Intézményünkben a munka jó szemlélettel, közös tenni akarással folyik, ahol mindenki magáénak érzi az alábbi mottót.
"Kevesebb idõbe telik valamit jól csinálni, mint megmagyarázni, hogy miért nem sikerült."
(Henry Wadsworth Lonfellow)

Kozmáné Kovásznai Mária
igazgató

Egyéb események

Sportversenyek
Atlétika ügyességi és váltófutó csapatbajnokság Kaposvár szeptember 28.
Magasugrás: csapat 3.hely
Gergye Dániel, Krisztin Balázs, Bévárdi Zsombor, Derdák Szilveszter, Lénárt József
Távolugrás: csapat 7.hely
Bévárdi Zsombor, Lénárt József, Krisztin Balázs, Turi Péter, Derdák Szilveszter
Kislabdahajítás: csapat 6.hely
Lénárt József, Turi Péter, Kajtár Benjámin, Derdák Szilveszter, Bévárdi Zsombor

õszi mezei futóverseny
2010-10-13 SÓSTÓI FUTÓPARK 15 ÓRA

1.oszt. :Csillik Szilárd egyéni 1. hely,csapat 2.hely
Kiss Milán egyéni 3.hely, "
I.kcs.: Szakálas Ádám " 8.hely "
Bálint Levente

Salamon Eszter egyéni 3.hely
Simon Csenge
Takács Boglárka

II.kcs. Bévárdi Viktória
Nagy Zsanett

Talabér Levente
Tarsoly Péter
Csapó Bence
Kudor Mátyás

III.kcs Derdák Szilveszter egyéni 2. csapat 2. hely
Kajtár Benjamin egyéni 4. csapat 2. hely
Krisztin Balázs csapat 2. hely
Bévárdi Ákos

Gratulálunk a gyermekeknek és az õket felkészítõ nevelõknek!

Iskolánk rendõre ebben a tanévben is Kiss Tamás zászlós, aki már a tanév elején elõadást tartott az alsó tagozatos osztályokban, és igény szerint a továbbiakban is eljön hozzánk osztályfõnöki órák keretében. Köszönjük!

A tanév elején tûzriadót tartottunk.

Beindultak az orvosi és tisztasági vizsgálatok, szûrések, fogászat, oltások.

Elindultak szakköreink: bõséges kínálatból választhattak tanulóink ebben a tanévben is.

Az országos családi könyvtári napok keretében ,,Az én családom"címû kiállításra jelentkeztünk alsó tagozatosaink munkáival, melyeket a pályáztatók iskolánkban fotóztak le. A rajzok még néhány napig megtekinthetõk az alsós osztályok emeleti folyosóján.

Kollégáink a következõ továbbképzéseken vettek részt októberben:
- SNI együttnevelés kérdései: Batizné Cseh Mária, Birtalan Erna
- Óvoda-iskola átmenet SNI gyermekek esetében: Lelkesné Szücs Csilla, illetve Horváth Éva az óvodából

Az iskolai év elsõ szünete az õszi szünet: 2010. november 2 - november 5. A szünet elõtti utolsó tanítási nap október 29. (péntek), az elsõ tanítási nap november 8. (páratlan hétfõ).

Az iskola tantestülete